Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z Gikondo – zakup nagród dla wyróżnionych (230/PALLS)

Projekt: Katarzyna Kaniewska, wolontariuszka Ruchu Maitri
Misja: Gikondo, Rwanda
Kwota projektu: 110

Opis

Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z Gikondo w Rwandzie – zakup nagród dla wyróżnionych

Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci z Gikondo – zakup nagród dla wyróżnionych. 8. stycznia 2018 roku, podczas spotkania z dziećmi z programu Adopcja Serca w Kigali-Gikondo w Rwandzie, odbył się konkurs plastyczny pod tytułem „Mój kraj”. Był on częścią podsumowania spotkania, prezentacji i rozmowy o Europie i Afryce wolontariuszki Ruchu Maitri Kasi Kaniewskiej z dziećmi ze szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział około 100 dzieci, do Polski przyjechało 66 najlepszych prac. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową w Gdańskim oddziale Ruchu Maitri. Najpierw wybrano 20 prac, z których ostatecznie zostało wyłonione 5 najlepszych.

Podczas kolejnego spotkania z dziećmi w Rwandzie, 10. marca 2018, zostały wręczone dzieciom nagrody w postaci książek – opowieści i encyklopedie dla dzieci, słowniki rwandyjsko-angielskie, historie biblijne. Ponieważ na marcowym spotkaniu była obecna tylko część zwycięzców, pozostali zostaną nagrodzeni na kolejnym, które odbędzie się po świętach Wielkanocy.

Celem konkursu było rozbudzenie inwencji twórczej dzieci w sferze działalności plastycznej, kształtowanie aktywnej postawy dzieci wobec sztuki i przyrody własnej Ojczyzny.

Kosztorys:

20 książek dla wyróżnionych – 125.000 FRW

Całkowita kwota projektu  110 €

 

 

 Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.