Zakup samochodu dla sióstr z nowej placówki misyjnej w Kyabahuza (188/PALLS)

Projekt: s. Marta Litawa, Siostry Pallotynki, Misjonarki Apostolstwa Katolickiego
Misja: Kigali, Rwanda
Kwota projektu: 6 670 €

Opis

Zakup samochodu dla sióstr z nowej placówki misyjnej w Kyabahuza, Uganda

Od września 2016 roku rozpoczęłyśmy nową placówkę w Kyabahuza w Ugandzie. Zwracamy się z prośbą finansową na zakup środka lokomocji dla Sióstr do pracy charytatywnej nowej placówce w Ugandzie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Sióstr Pallotynek w Kayabahuza, pod wezwaniem „Miłosierdzia Bożego” w diecezji Masaka w Ugnadzie. Miejscowość ta swoim zasięgiem obejmuje populację 6 500 mieszkańców, przeważnie jest to ludność wiejska, zająca z uprawy małych kawałków ziemi lub wykonująca drobne prace, które są źródłem dochodu.

Samochód jest Siostrom bardzo potrzebny do wykonywania pracy na misji. Dzięki temu, że placówka misyjna będzie miała samochód będziemy w stanie zająć się pracą charytatywną dla miejscowej ludności, robić zakupy dla potrzebujących i chorych jak i także transportować pacjentów do szpitala do Masaka, znajdującego się aż 11 km od naszej placówki misyjnej.

Z całego serca prosimy o pomoc, dziękujemy i modlimy się za Was,

S. Marta Litawa, Siostra Pallotynka

samochód dla Kyabahuza

Koszt pomocy 6 670 €

Projekt częściowo zrealizowany , zebrana kwota 1 000€

 

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.