Pomóż głodnym dzieciom z Atok w Kamerunie! (22/MARIA)

Projekt:  ks. Franciszek Flipiec, Zgromadzenie Księży Marianów
Misja: Atok, Kamerun
Kwota projektu: 1100 € (3 zł dziennie na utrzymanie i naukę dziecka)
Numer projektu: 22/MARIA

Kontynuuj →

Opis

Potrzebna pomoc dla dzieci z Kamerunu! Obecnie w misji Atok opieką objętych jest  sześcioro pigmejskich dzieci. W wioskach, w których mieszkają ich rodziny (położonych 6-35 km od szkoły) panuje skrajne ubóstwo. Pigmeje są bardzo biedni i nie mogą sobie pozwolić na edukację swoich dzieci. Kiedy dzieci przybyły na misję, większość z nich wykazywała objawy niedożywienia. Główną troską jest umożliwienie dzieciom edukacji. W zależności od siły i wieku dzieci uczestniczą w życiu domowym w Atoku. Podczas przerw świątecznych i na wakacje powracają do swoich rodzin. Zanieśmy pomoc dla dzieci z Kamerunu!

„Za uczynione dobro Niebo nas wynagradza. Dobro zaś, które zachowujemy ziemia pochłania. Nie dajemy nigdy niczego nie otrzymując nic w zamian. A wszystko to co nie zostało dane jest utracone” (św. Jan Paweł II).

W tych kilku słowach zawiera się motywacja Nathalie Wamba, promotora Prywatnej Pracy Socjalnej Dzieci Nadziei z Atok. Każdy, kto się z nią spotka, zostaje naznaczony jej dynamizmem i uśmiechem tak jak było to w moim przypadku podczas stażu duszpasterskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Atok w czerwcu 2018 roku. Z ciekawości poszedłem odwiedzić dzieci Baka (Pigmeje), które tam mieszkają i następnie dzielę się z Wami tym
wspaniałym przeżyciem, które było moim udziałem.

OSPEEDA (francuski akronim nazwy ośrodka) jest urzeczywistnieniem natchnienia całego życia Nathalie: przyjmowanie i opieka nad wszystkimi tymi, którym życie nie ofiarowało idealnych warunków edukacji. Dar jaki otrzymała, był już częścią jej osobistej historii od czasu pierwszego kontaktu z Ośrodkiem Socjalnym z Ntolo (w Nkongsamba) w 1980 roku, którego została pensjonariuszem, by móc służyć jako opiekun swojemu bratu osieroconemu w chwili narodzin. Odbyte we Francji szkolenie z zakresu pedagogiki i psychologii, wieloletnie doświadczenie jako animator i nauczyciel w Centrum Ntolo, a w szczególności jej wielka miłość do dzieci, utorowały jej drogę do powołania, którego celem jest otoczenie opieką innych. Dopiero w styczniu 2017 r., i to po wielu trudnościach, zamieszkała w Atok na działce o powierzchni 1500 m², którą zaoferował jej główny zwierzchnik Maka-Bebend, Jego Wysokość EFFOUDOU Bertrand.

Kim są przyjęte dzieci do Ośrodka i skąd pochodzą ?

W ciągu roku szkolnego dzieci chodzą do szkoły codziennie rano i każdej wieczoru muszą się uczyć. W zależności od wieku i siły uczestniczą w życiu domu (gotowanie, prace porządkowe, …). Troska o ich życie duchowe jest na równi obecna. Dlatego też zapisani są na lekcje religii w parafii Miłosierdzia Bożego w Atok gdzie uczestniczą we Mszy Św. jak też i innych zajęciach. A ponieważ Opieką jest objętych obecnie sześcioro pigmejskich dzieci. Dikon jest pierwszym przybyłym dzieckiem, przyjętym 16 lutego 2016 r. Ma siedem lat, podobnie jak Collins.

Jest tam też Marco i Dario, i dwie dziewczynki: Béroise i Murielle. W wioskach, w których mieszkają ich rodziny (położonych w odległości od 6 km do 35 km od Atok) panuje ubóstwo. Bardzo biedni, nie mogą sobie pozwolić na edukację swoich dzieci. Co więcej, kiedy przybyli, większość z nich wykazywała objawy niedożywienia lub innych problemów zdrowotnych, leczonych w trybie pilnym. Należy zauważyć, że to przy współpracy z pracownikiem opieki społecznej rejestruje się dzieci. Oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody ich rodziców. Są oni zachęcani do regularnego składania odwiedzin swojemu potomstwu czego jednak, w większości przypadków, nie czynią.

W jaki sposób niesiemy pomoc dla dzieci z Kamerunu?

Chcemy wesprzeć pracę ośrodka OSPEEDA finansując wyżywienie, ubranie i edukację dla tych dzieci. Główną troską Nathalie jest umożliwienie tym dzieciom życia w środowisku, które pozwala im skorzystać z najlepszych warunków edukacji. W rzeczywistości, w obozowiskach, z których pochodzą, nie mają ani dostępu do szkoły, ani możliwości uczenia się i / lub wyuczenia się zawodu zdolnego przygotować ich do znalezienia pracy lub do samozatrudnienia. Dzieło to towarzyszy akcji jaką państwo Kamerunu podjęło już w stosunku do dzieci Pigmejów!

Jak jest zorganizowany dzień pracy ?

W ciągu roku szkolnego dzieci chodzą do szkoły codziennie rano i każdej wieczoru muszą się uczyć. W zależności od wieku i siły uczestniczą w życiu domu (gotowanie, prace porządkowe, …). Troska o ich życie duchowe jest na równi obecna. Dlatego też zapisani są na lekcje religii w parafii Miłosierdzia Bożego w Atok. Uczestniczą tam we Mszy Św. jak też i innych zajęciach. A ponieważ są dziećmi, spędzają wolny czas na grach (puzzle, rysunek, piłka, piłka, …), rysowaniu i kolorowaniu, kreskówkach w telewizji itp. Podczas przerw Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
oraz w czasie wakacji dzieci powracają do swoich rodzin.

Jak najlepiej pomóc?

Możemy pomóc, pokrywając koszty utrzymania, ubrania i nauki dziecka. Utrzymanie dziecka na dzień kosztuje co najmniej 444 CFA (0,68€ czyli ok 3 zł), w sumie ok 184 €) na rok szkolny. Są to pieniądze niezbędne dla wyżywiania, zakupu niezbędnych środków utrzymania i higieny, przyborów szkolnych itp. Można również pomóc w realizacji przewidzianych projektów: budowa 50-osobowegobudynku w nadchodzących latach spełniłaby naszą chęć przyjęcia większej liczby dzieci biorąc pod uwagę panujące realia; zakup pojazdu potrzebnego do przemieszczania się i dokonywania zakupów na rynku położonym w odległości 60 km. Ze względu na brak energii elektrycznej w Atok, panele słoneczne w celu oświetlenia domu, dokonywania wierceń oraz zaspokojenia innych potrzeb, byłyby mile widziane. Darowizny w postaci ubrań, zabawki i leki są mile widziane. Obecność i odwiedziny dzieci są również cennym i ważnym darem. Pomoc dla dzieci z Kamerunu jest nie do przecenienia.

Podziękowania

Dzieło prawdopodobnie nie miałoby szansy powstać i rozwinąć się bez szczodrych dusz, które osobiście się zaangażowały jak też i zainwestowały swoje własne środki. Wszystkim tym osobom Nathalie okazuje wyrazy wdzięczności. Specjalne podziękowania ślę Ojcom Marianom z Parafii za ich różnorodne wsparcie i troskę o to, aby Centrum nadal wyrażało się poprzez głoszenie aktów miłosierdzia i przesłania miłości zawartych w Ewangelii. Wspólnie zanieśmy pomoc dla dzieci z Kamerunu!

Odpowiedzialna za projekt  Nathalie Wamba –  promotorka  Prywatnej Pracy Socjalnej Dzieci Nadziei z Atok

ks. Franciszek Flipiec, Zgromadzenie Księży Marianów

Kosztorys:

1. Roczne wyżywienie dzieci – 550 Euro

2. Ubranie dzieci – 230 Euro

3. Pomoc w edukacji (podręczniki itp.) – 330 Euro

RAZEM – 1.100 Euro

Wnioskowana kwota : 1100 €

Numer projektu: 22/MARIA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.