Łóżko porodowe, Doppler i waga dla noworodków dla misji w Kamerunie (75/KARML)

Projekt:  s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 2040€

 

Kontynuuj →

Opis

Potrzebna jest pomoc dla nowo narodzonych dzieci w Afryce! Wasza pomoc może wpłynąć na jakość życia tysięcy osób. Dzięki nowym urządzeniom porody będą łatwiejsze i bezpieczniejsze. Obecnie przeprowadzane są one w urągających ludzkiej godności warunkach. To spadek po poprzednich gospodarzach Ośrodka, którzy nie byli w stanie sprostać materialnym potrzebom chorych.

Rodzenie na podłodze

Z początkiem lutego bieżącego roku objęłyśmy ośrodek zdrowia, który był prowadzony przez miejscowych pielęgniarzy i borykał się z różnymi poważnymi trudnościami. Liczba chorych i kobiet ciężarnych, które przychodzą na badania prenatalne i do porodu rośnie z dnia na dzień. Jednak bardzo niepokojący jest stan sali porodowej i jej wyposażenie. Łóżko porodowe jest zardzewiałe i w zupełnej rozsypce. Niektóre kobiety boją się z niego korzystać i wolą rodzić na podłodze. Brakuje również wagi dla noworodka, nie ma więc możliwości wykonania podstawowych pomiarów po porodzie.

Podarujmy mamom godne warunki porodu

Salę porodową trzeba właściwie zorganizować od podstaw, aby była funkcjonalna. Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc finansową na zakup łóżka porodowego, wagi dla noworodka  oraz Dopplera do badania serca płodu podczas akcji porodowej, który będzie również służył w czasie badań prenatalnych. Całkowity koszt wspomnianego wyżej zakupu wynosi 1 220 000 franków CFA. Godne warunki porodu są warte tej kwoty.

Niezbędny sprzęt dla bezpiecznego porodu

Łóżko porodowe jest koniecznym i podstawowym wyposażeniem sali porodowej. Zapewnia mamie i noworodkowi bezpieczeństwo w czasie porodu, zmniejszając również ryzyko różnych infekcji. Natomiast dzięki Dopplerowi, można będzie kontrolować akcje serca płodu i w miarę szybko podjąć odpowiednią decyzję w razie zagrożenia życia. Wspólnie zanieśmy pomoc dla nowo narodzonych dzieci w Afryce.

Kosztorys:

  1. Łóżko porodowe                                                      950 000 franków CFA
  2. Waga dla noworodka                                               120 000 franków CFA
  3. Doppler                                                                       150 000 franków CFA

Podsumowanie w miejscowej walucie: 1 220 000 franków CFA

Całkowity koszt projektu: 2040 €

Projekt zrealizowany – przekazana kwota 1835 €

s. Krescencja Konderak

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.