Pomóż zdolnej młodzieży z Atok w Kamerunie (23/MARIA)

Projekt:  ks. Franciszek Flipiec, Zgromadzenie Księży Marianów
Misja: Atok, Kamerun
Kwota projektu: 4470 €
Numer projektu: 23/MARIA

Kontynuuj →

Opis

Wspólnie zanieśmy pomoc młodzieży Afryki. Przez różne formy kształcenia ukazujemy im obraz osoby spełnionej pod względem duchowym i materialnym. Uczymy odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczne. Ubogich, kaleki i sieroty wspieramy charytatywnie lecząc ich i dożywiając. Jedną z form rozwoju zdolnej młodzieży z najuboższych regionów Afryki są pielgrzymki.

Pomagamy znaleźć sens

W naszej pracy misyjnej zwracamy uwagę na młodzież. Tam gdzie możemy udzielamy im formacji ludzkiej i towarzyszymy w ich poszukiwaniach spełnienia w życiu. Są to organizowane dla nich sesje, spotkania, pielgrzymki, celebracje i akompaniament. Oprócz wymiaru formacyjnego pomagamy także w dziedzinie zdrowia i popieramy utalentowaną młodzież kierując ich do szkół, na studia, kursy i warsztaty specjalistyczne.

Region bez dróg i prądu

Nasz region Bebend leży w górnym dorzeczu Nyongu we wschodnim Kamerunie. Tam właśnie znajduje się Atok. Obszar ten jest mało rozwinięty. Zaledwie parę lat temu zbudowano pierwszą drogę asfaltowa. Nie ma jeszcze elektryczności i mało jest studni i źródeł wodnych. To są znaki ubóstwa i niedorozwoju. Z tych samych powodów potrzebna jest pomoc młodzieży Afryki.  Dlatego  katolicka misja podejmuje oprócz duszpasterstwa dodatkową formację ludzką, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Na terenie misji nie ma szkół katolickich, dlatego parafia zajmuje się katechezą i ukazaniem moralnych wartości aby dopełnić to, czego brakuje w szkołach państwowych.

Pielgrzymki okazją do poznania świata

Organizacja pielgrzymek z młodzieżą i dziećmi rodzi możliwość spotkań, wzajemna wymianę doświadczeń, otwarcie młodzieży na innych. Organizacja miesięcznych sesji to wezwanie do formacji permanentnej i spotkania z ciekawymi osobami, którzy otwierają młodzieży nowe horyzonty, dają świadectwa wartości, pomagają w znalezieniu odpowiedzi na pytania życia.

Nowa forma wspólnoty

Wreszcie spotkanie  młodzieży JASPAMA to stworzenie nowej formy wspólnoty, włączenie ich do szerokiej rodziny mariańskiej i dzielenie się naszym charyzmatem. Młodzież, wspomagana przez Marianów w szkole i na studiach, razem z nami tworzy misje. Pomagają przy budowie, w zagospodarowaniu pól, tworzeniu nowych ujęć wodnych itp. My zaś towarzyszymy im, a także według naszych możliwości opłacamy szkoły i studia, a przez różne formy kształcenia ukazujemy im obraz osoby spełnionej pod względem duchowym i materialnym. Uczymy odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczne. Ubogich, kaleki i sieroty wspieramy charytatywnie lecząc ich i dożywiając. Przekażmy pomoc młodzieży Afryki.

Kosztorys:

Pielgrzymka dzieci do Sanktuarium w Nguelemendouka – 50 dzieci + 4 opiekunów

Pobyt dwa dni. Odległość 140 km – transport dwoma samochodami – 190.000 CFA

Pielgrzymka młodzieży do Sanktuarium w Nguelemendouka – ok. 60-100 młodych, średnio 70 uczestników

Pielgrzymka piesza trwa 4 dni, pobyt na miejscu 3 dni – razem 7 posiłków – 325.000 CFA

Pielgrzymka do Sanktuarium w Atoku

3 grupy pielgrzymów: około 600 os – 585.000 CFA

7 sesji formacyjnych – w każdej uczestniczyć będzie około 50 osób. Młodzież zostaje w wiosce 3 dni – 630.000 CFA

JASPAMA  Forum Młodzieży – spodziewamy się 300 uczestników – 885.000 CFA

RAZEM – 2.615.000 CFA

Wnioskowana kwota : 4470 €

Numer projektu: 23/MARIA

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.