Pomagamy w rehabilitacji niepełnosprawnej dziewczynki z Kamerunu (122/ANIOL)

Projekt:  s. Mirosława Leszkowska, Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Misja: Esseng, Kamerun
Kwota projektu: 1000€

Kontynuuj →

Opis

Wspólnie zanieśmy pomoc niepełnosprawnym dzieciom w Afryce! Prosimy o dodatkową pomoc finansową na leczenie specjalistyczne  i ortopedyczne dla niepełnosprawnej dziewczynki o imieniu Eto’o Marina. Zbieramy także na opłatę za szkołę specjalną z internatem dla naszej podopiecznej.

Paraliż od urodzenia

Dziewczynka ma 10 lat. Jest niepełnosprawna fizycznie i umysłowo. Dzięki odpowiedniej opiece medycznej i zajęciom w szkole, Marina ma szansę uzyskać w jakieś mierze sprawność ruchową i umysłową. Rodzina Mariny jest bardzo liczna. W domu jest 8 dzieci i rodzice. Żyją oni bardzo biednie. Mieszkają w dziurawej chatce krytej liśćmi z palmy. Z trudem utrzymują się z 1 hektarowego pola. Uprawiają tam orzeszki ziemne, maniok, banany. Troje dzieci uczęszcza do naszej szkoły podstawowej. Marina ma obecnie 10 lat. Od urodzenia jest niepełnosprawna fizycznie i umysłowo, ma paraliż lewostronny. Sama nie jest w stanie chodzić. Porusza się za pomocą małego wózka dziecięcego, popychanego przez rodziców i rodzeństwo. Dziewczynka nie jest w stanie mówić, ale rozumie co się do niej mówi. Często zostawiano ją samą w domu, gdyż rodzice pracowali w polu, a rodzeństwo było w szkole. Była porzucona i zdana zupełnie na siebie. Trzeba przyjść na pomoc niepełnosprawnym dzieciom.

Szansa na samodzielne chodzenie

Od maja 2019 roku Marina jest objęta pomocą programu Adopcji Medycznej. W rezultacie konsultacje u neurologa, ortopedy wykazały, że dziewczynka ma szansę chodzić o własnych siłach i do pewnego stopnia może uzyskać sprawność lewej strony ciała. W tym celu Marina odbyła 40 seansów ćwiczeń kineterapeutycznych i masaży w szpitalu dla niepełnosprawnych w Yaounde. Zakupiłyśmy jej metalowe szyny i buty ortopedyczne, które mają jej pomóc w procesie nauki chodzenia.

Od listopada 2018 roku Marina przebywa w specjalnej szkole dla głuchoniemych w Bertoua. Dziewczynka jest w internacie, dobrze się tam zaadaptowała, czuje się bezpiecznie. W związku z tym ma dobrą fachową opiekę i otrzymuje odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, by usprawnić siedzenie i chodzenie o  własnych siłach i uczy się podstawowych czynności życiowych. Od maja 2018 roku Eto’o Marina jest wspomagana przez program Adopcji Medycznej. Otrzymana pomoc jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów. Rodzina także nie ma możliwości finansowych. Dlatego prosimy o pomoc!

Kosztorys:

Czesne – 10 miesięcy po 38.500 CFA – razem 385.000 CFA

Rehabilitacja i badania specjalistyczne (scaner, EEG, konsultacje u lekarzy, buty ortopedyczne, metalowe szyny, masaże, seanse kineterapeudyczne, leki, przejazdy) ogólna kwota 192.400 CFA

Podsumowanie w miejscowej walucie – 577.400 franków CFA

Wnioskowana kwota : 1000 €

Przekazana kwota: 900 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.