Pomoc ubogim z Afryki – maszyny do szycia dla młodzieży z Burundi! (84/KARML)

Projekt:  s. Zuzanna Masłoń, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Gitega – Songa, Burundi
Kwota projektu: 2672€

Kontynuuj →

Opis

Pomoc ubogim Afryki to konieczność. Chcemy prosić o wsparcie zakupu, który odmieni życie młodych ludzi z Gitega-Songa w Burundi. Obecnie kończą szkołę krawiecką przy misji Sióstr Karmelitanek. Niebawem ruszą w dorosłe życie, które jak sami dobrze wiemy, jest pełne wielu trudności. Dzięki wspólnej ofierze będziemy mogli ułatwić ich start w dorosłość i umożliwić własnoręczne utrzymanie.

Bieda wyklucza

Podopieczni misji pochodzą z biednych lub bardzo biednych rodzin. Część z nich to sieroty lub tzw.”dzieci ulicy”. Mimo trudnych warunków życiowych, wykazują ogromne uzdolnienia w krawiectwie. Niektórzy brali udział w programie Adopcja Serca. Po ukończeniu szkoły krawieckiej i opanowaniu kroju i szycia, chcą rozpocząć samodzielną pracę. Niestety, ze względu na biedę, nie są w stanie zakupić niezbędnych narzędzi pracy. Prosimy o wsparcie zbiórki funduszy dla biednej, ale utalentowanej młodzieży z Burundi. Nasza życzliwość nie zostanie zapomniana, a obdarowani będą mogli odmienić oblicze rodzinnych wiosek. W innym razie zasilą rosnące szeregi bezrobotnych i będą zmuszeni do szukania mało stabilnego zatrudnienia przy pracy w polu.

Podarujmy im uśmiech

16 uczniów ze szkoły Sióstr Karmelitanek w Gitega-Songo ukończyło właśnie naukę krawiectwa. Umiejętności zdadzą się na nic, gdy nie będzie urządzeń. Dlatego prosimy o pomoc ubogim Afryki.  Ich ojczyzna to jeden z najbiedniejszych krajów, nie tylko w Afryce, ale i na świecie. Targane licznymi konfliktami i kryzysami politycznymi, Burundi nie gwarantuje dobrej przyszłości dla młodych. A zwłaszcza tych, którzy wywodzą się z biednych warstw ludności. Zakup maszyn to pomoc ubogim w Afryce i walka z ubóstwem, które trapi ten kraj od wielu dekad. Taki sprzęt jest dla młodych ludzi niemal nieosiągalny. Taki prezent wywoła wielką radość u naszych 16 uczniów.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie dla tej inicjatywy.

s. Zuzanna Masłoń, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, misja Musongati, Burundi

Kosztorys:

  1. Maszyny do szycia – 167 Euro – 16 uczniów – 2.672 Euro

RAZEM                                                                                                                   2.672 Euro

Koszt pomocy na jedną osobę: 167 €

Pomoc ubogim z Afryki – maszyny do szycia dla młodzieży z Burundi

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.