Pomóż wyremontować szkołę w Koudadeng w Kamerunie! (76/KARML)

Projekt:  s. Krescencja Konderak, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Misja: Koudadeng, Kamerun
Kwota projektu: 1550€
Numer projektu: 76/KARML

 

Opis

Potrzebna jest pomoc w kształceniu dzieci Afryki!

List siostry Krescencji

Zwracam się z prośbą o pomoc w dokończeniu remontu i wyposażeniu sali lekcyjnej w szkole podstawowej w Koudandeng (diecezja Obala, region Centrum, Kamerun).

Uczniowie nie mieszczą się w szkole

Dwa lata temu rozpoczęłam pracę w szkole katolickiej w Koudadeng. Od tamtego momentu obserwuję stały wzrost liczby uczniów. Dla porównania: w roku szkolnym 2016/2017 było 251 uczniów, natomiast w 2017/2018 było ich już 284. Na nadchodzący rok szkolny 2018/2019 zapowiada się również podobny wzrost chętnych do nauki. Z tego względu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu koniecznego remontu budynków szkoły. Niezbędne będzie wykonanie takich prac, jak: zmiana dachu na budynku 3-klasowym – pierwszy poziom nauczania, jak również kapitalny remont nad salą lekcyjną, nad którą przez kilka lat był zerwany dach. Niestety nasze środki finansowe były bardzo ograniczone i wystarczyły na zmianę dachu . Remont sali i jej wyposażenie są konieczne, byśmy mogły kształcić kolejne dzieci z regionu. Chętnych do nauki jest naprawdę bardzo dużo, bo to szansa na lepsze, godne życie w przyszłości.

Pomóżmy wykształcić przyszłe pokolenia

Dlatego zwracam się z prośbą w imieniu swoim, jak również moich dzieci i nauczycieli. Pomóżcie nam przeprowadzić remont sali i wyposażyć sale lekcyjne. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ klasy są bardzo liczne: klasa SIL liczy 53 uczniów, klasa CP liczy kolejnych 61 uczniów. Zgodzenie się na taka liczbę dzieci w klasach (zwłaszcza w klasach I i II szkoły podstawowej) było dla mnie bardzo trudne, ale nie byłam w stanie odmówić chętnym. Dlatego w tym roku szkolnym chciałabym najliczniejsze klasy podzielić na A i B. Wasza pomoc w kształceniu dzieci Afryki umożliwi wyremontowanie szkoły i naukę w godnych warunkach.

Całkowity koszt remontu został wyceniony na 558 000 franków CFA (wylanie posadzki, malowanie, wykonanie tablic), a koszt ławek szkolnych 368 000 franków CFA, czyli w sumie 926 000 franków CFA

Już dziś dziękuję za każdy gest pomocy, który dla nas i naszych dzieci uczyniliście i uczynicie. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi.

Kosztorys:

  1. Wylanie posadzki(cement, piasek, żwir, praca murarza)    350 000
  2. Malowanie (farba, praca malarza)                                       158 000
  3. Tablice szkolne                                                                   50 000
  4. Ławki szkolne 3-osobowe                                                  144 000
  5. Ławki szkolne 2-osobowe                                                 224 000

Podsumowanie w miejscowej walucie: 926 000 franków CFA

Całkowity koszt projektu: 1550 €

Projekt zrealizowany – przekazana kwota 1393 €

s. Krescencja Konderak

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Numer projektu: 76/KARML

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.