Pomoc w założeniu spalarni odpadów medycznych w Centrum Zdrowia w Masaka (211/PALLS)

Projekt: s. Marta Litawa , Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
Misja: Kigali, Rwanda
Kwota projektu: 4 440

Opis

Pomoc w założeniu spalarni odpadów medycznych w Centrum Zdrowia w Masaka w Rwandzie 

Centrum Medyczne w Masaka jest zatwierdzonym centrum Archidiecezji Kigali, które jest prowadzone przez Siostry Pallotynki. Służy ono całej społeczności, z której większość jest biedna i żyje w ciężkich warunkach. Aby dojść do Centrum Medycznego mieszkańcy muszą iść około dwóch godzin.

Centrum Zdrowia zapewnia opiekę społeczności liczącej 35 970 mieszkańców. Wysoka jakość usług medycznych udzielanych dzień i noc oraz lokalizacja blisko drogi sprawia, że Centrum jest bardziej dostępne dla ludzi.  Obecnie Centrum Medyczne Masaka dysponuje 36 łóżkami, zapewnia opiekę, porady zdrowotne, leczenie szpitalne ( tj. szczepienia, konsultacje prenatalną oraz obserwowanie rozwoju płodu). Położnicy są w stanie przyjąć 60 porodów miesięcznie. Centrum Zdrowia posiada stały personel liczący 30 pracowników, w tym 21 specjalistów oraz 9 osób stanowiących personel pomocniczy. W ciągu miesiąca do Centrum Zdrowia Masaka przychodzi przeciętnie około 1700 pacjentów.

Centrum zdrowia zapewnia pakiet podstawowych usług takich jak:
– poradnię leczniczą pierwszego kontaktu, która liczy od 120 do 160 pacjentów dziennie
– centrum położnicze z 75-90 porodami na miesiąc
– laboratorium, w którym codziennie są przeprowadzane ważne badania mikroskopowe (wykrywanie pasożytów     wewnętrznych, wykrywanie malarii i gruźlicy, badania na HIV/AIDS)
– szczepienia.

Potrzebujemy wybudować spalarnię odpadów medycznych w Centrum Zdrowia

Dzięki oddziałowi położniczemu, który jest dostępny dla pacjentek całą dobę, jesteśmy w stanie przyjąć kobiety, będące biednymi żonami rolników, zamieszkałe w wiejskiej części. Częste porody prowadzą do wytwarzania wielu odpadów medycznych, które powinny być spalone. Odpady zawierają krew i ropę, więc nie mogą być składowane w szpitalu dłużej niż dwa dni. Ich składowanie, transport oraz koszt utylizacji przekracza możliwości finansowe naszej instytucji non- profit.

Naszym problemem jest brak spalarni. Jesteśmy zmuszeni korzystać ze spalarni innego Centrum Zdrowia znajdującego się ponad 20 km od naszej lokalizacji. Jesteśmy zmuszeni do płacenia wysokiej ceny za utylizację i transport prawie 300 kg odpadów medycznych na miesiąc. Przewożenie ich jest wysoce niebezpieczne, ponieważ istnieje ryzyko bezpośredniego zarażenia. Łożyska są ciężkie oraz rozkładają się szybko, bo w ciągu 24 godzin. Koszt przewozu jednego kilograma wynosi 2.000 franków, co w konsekwencji kosztuje 7.200.000 franków w skali roku.

Chcielibyśmy zbudować własną spalarnię, aby być w stanie utylizować odpady medyczne nie musząc płacić za ich przewóz do innego ośrodka. Ludzie, którzy przychodzą do Centrum Zdrowia są biedni i żyją w ciężkich warunkach, nie mając pracy oraz domu. Nie mogą oni pomóc finansowo.

Mając na uwadze finansowe ograniczenia oraz nasze zaangażowanie w działalność apostolską, nie jesteśmy zdolni do samodzielnego zrealizowania tego projektu. Bylibyśmy wdzięczni za pomoc w zbiórce środków aby zbudować spalarnię

W imieniu naszych beneficjentów dziękujemy bardzo za pomoc.
Siostra Marta Litawa, Siostra Pallotynka 

Koszt pomocy –4 440 €