Zakup leków do Przychodni Zdrowia w Doume (171/PALLS)

Projekt: s. Anita Łuka – Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.
Misja: Doume, Kamerun.
Kwota projektu: 5 560 €

Opis

PRZYCHODNIA ZDROWIA W DOUME – Pomoc w zakupie leków i artykułów medycznych

ZDJECIE ANITKA

Przychodnia Zdrowia w Doume znajduje się na wschodzie Kamerunu, gdzie żyje również ludność wiejska, utrzymująca się jedynie z tego, czym obrodzi ziemia – maniok, orzeszki ziemne, banany. W porze suchej ludzie przymierają głodem, nie mają co jeść, o leczeniu nawet nie myślą. Wielu z nich chwytając się ostatniej deski ratunku, korzystają wciąż z porad czarowników, którzy bez skrupułów wyłudzają od biedaków ostatnie oszczędności. Biedni i bez środków do życia umierają nie tylko z głodu, ale również z chorób, których nie zawsze można wyleczyć naturalnymi środkami. Dlatego nasza Przychodnia Zdrowia nastawiona jest przede wszystkim na pomoc tym najuboższym. Mogą oni zakupić leki po bardzo niskich cenach, a niektórzy z nich są leczeni za darmo.
Przychodnia Zdrowia umożliwia wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych, aby skuteczniej postawić diagnozę oraz skuteczniej leczyć. Bardzo częstoPrzychodnia Zdrowia-kamerun przywożeni są do nas osoby po wypadkach, poparzeni, z zainfekowanymi ranami. Udzielamy im podstawowej pomocy chirurgicznej, oczyszczamy rany, szyjemy nawet bardziej poważne uszkodzenia tkanek.
Pomoc dobrodziejów Ruchu Maitri pomoże nam odpowiedzieć na potrzeby ubogich chorych, dla których nasz Ośrodek Zdrowia jest ostatnią iskierką nadziei.
s. Anita Łuka

  • Kwota projektu 5 560 euro dotyczy pomocy ok. 1 000 osób na okres ok. 5 miesięcy
  • Kwota pomocy dla 1 potrzebującej osoby na 5 miesięcy wynosi  ok. 24 zł

Preliminarz projektu:

  1. Zakup leków przeciw chorobom tropikalnym, antybiotyków, przeciwbólowych i innych – dla 1000 osób na 5 miesięcy – 2 292 500 fcfa
  2. Zakup igieł i nici chirurgicznych oraz strzykawek – 655 000 fcfa
  3. Zakup odczynników do laboratorium – 327 500 fcfa

Kwota projektu 5 560 €

 

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.