Zakup maszyny do szycia dla misji w Ruhuha w Rwandzie (197/PALLS)

Projekt: s. M. Gorettie Nyirabizimana, Siostry Pallotynki, Misjonarki Apostolstwa Katolickiego
Misja:
Ruhuha,  Rwanda
Kwota projektu  150 €

 

Opis

Zakup maszyn do szycia dla misji w Ruhuha w Rwandzie

Zakup maszyny do szycia dla misji w Ruhuha w Rwandzie. Stowarzyszenie “Przyjaciele św. Jerzego” powstało w 2016 roku, żeby sobie pomagać, rozwijać się, walczyć z bezrobociem. Stowarzyszenie przygotowało projekt utworzenia pracowni krawieckiej, aby stworzyć miejsca pracy i zarabiać na życie. Członkowie zebrali część środków i proszą o dofinansowanie, żeby utworzyć pracownię krawiecką.
Członkami stowarzyszenia są  byli podopieczni programu Adopcja Serca.  Mają oni problemy ze znalezieniem pracy, więc chcą sobie wzajemnie pomagać. Pośród nich są osoby, które mają wykształcenie zawodowe krawieckie i są bez pracy. Pomoc finansowa będzie pochodziła z dwóch źródeł tj. z własnych składek i z dofinansowania.

S. M. Gorettie Nyirabizimana, Siostry Pallotynki, Misjonarki Apostolstwa Katolickiego

Kosztorys projektu:
maszyna do szycia – 800 000 RwFR
Koszt projektu – 150 €

Stowarzyszenie Ruchu Maitri przeznacza do 10% otrzymanych środków na koszty funkcjonowania biura i pozyskiwanie funduszy pomocowych.