Adopcja Serca - Ruch Maitri

Pomoc Afryce- Ruch Maitri wpiera placówki misyjne prowadzone przez polskie zgromadzenia zakonne. Kupujemy żywność, leki, wyposaźenie do szkół i ośrodków zdrowia. Placówki prowadzą program Adopcja Serca

Showing 1–16 of 47 results

Showing 1–16 of 47 results